Công ty Cổ phần Địa ốc Xây dựng và Đầu tư Sài Gòn (SCTI) thành lập năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Năm 2017, SCTI tái cơ cấu toàn diện, ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với NI Capital LLC – công ty đầu tư tài chính của Nhật Bản. Với hơn 12 năm phát triển SCTI luôn cố gắng không ngừng