Con người là chìa khóa của thành công – Nguồn nhân lực được xem là tài sản quý giá nhất. Công ty Cổ phần Địa ốc Xây dựng và Đầu tư Sài Gòn (SCTI) luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để SCTI phát triển ngày càng vững mạnh.

SCTI đánh giá khách quan, đúng mức về sự đóng góp của mỗi thành viên nhằm giúp Cán bộ nhân viên (CBNV) ý thức vai trò của mình trong việc hình thành văn hóa công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để CBNV có được môi trường làm việc tốt nhất.

1. Môi trường làm việc

SCTI bố trí nơi làm việc tiện nghi; cung cấp đầy đủ máy móc, thiết bị, phương tiện làm việc cần thiết; trang bị đồng phục cho CBNV cũng như thiết bị bảo hộ lao động cá nhân cho CBNV làm việc ở công trường.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, tạo điều kiện để mỗi CBNV đều có cơ hội tự khẳng định, phát huy hết năng lực của bản thân. Trong công việc luôn có sự hỗ trợ hướng dẫn của cấp trên, sự phối hợp của đồng nghiệp và các bộ phận liên quan trên tinh thần vì sự phát triển chung của SCTI.

2. Chính sách lao động

SCTI thực hiện chế độ làm việc 44 tiếng/tuần. Chế độ nghỉ Lễ, Phép và nghỉ khác tuân thủ theo qui định của Bộ luật lao động.

CBNV đến nơi làm việc mặc đồng phục theo qui định và nghiêm túc chấp hành kỷ luật, cụ thể như sau:

 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Tuân thủ tuyệt đối sự phân công công việc và điều động của cấp trên.
 • Báo cáo đầy đủ và trung thực nhiệm vụ được giao. Khi gặp khó khăn trong công việc phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để giải quyết kịp thời.
 • Cán bộ đặc trách công tác chuyên môn nghiệp vụ không được lợi dụng chức quyền để nhận hoa hồng, tiền bồi dưỡng từ bất kỳ tổ chức, cá nhân nào dưới bất cứ hình thức nào gây mất uy tín của SCTI.
 • Không được dùng danh nghĩa của SCTI để làm việc cá nhân. Nghiêm cấm các hành vi gian dối trong lao động và trong tác nghiệp dẫn đến thiệt hại về tài sản và lợi ích của SCTI.
 • Nghiêm cấm mọi hình thức tiết lộ thông tin, tự ý mang tài liệu ra khỏi văn phòng làm việc hoặc cung cấp thông tin của SCTI ra bên ngoài khi chưa có sự đồng ý của cấp trên.
 • Giữ bí mật kinh doanh của SCTI.
 • Thu nhập của Cá nhân được căn cứ vào việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh đạo trực tiếp và nhìn nhận của cấp trên, do vậy không được tiết lộ thu nhập của cá nhân.

3. Tiền lương

Chính sách lương xây dựng trên cơ sở công việc được giao và hiệu quả Công việc thực hiện.

Định kỳ trong năm, SCTI xem xét thực hiện công việc của CBNV để làm cơ sở tăng lương thông qua việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh đạo trực tiếp.

Ngoài tiền lương, SCTI thưởng thỏa đáng nhằm động viên khuyến khích tinh thần làm việc cho CBNV: Thưởng Lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.

4. Bảo hiểm xã hội

Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo qui định hiện hành. Các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc theo đúng qui định của pháp luật.

Bên cạnh bảo hiểm bắt buộc, SCTI xem xét mua thêm một số loại bảo hiểm khác:

 • Bảo hiểm sức khỏe toàn diện. Tùy theo vị trí công tác và CBNV đi công tác xa…SCTI có mức bảo hiểm sức khỏe toàn diện cho người thân trong gia đình.
 • Bảo hiểm khi công tác nước ngoài.

5. Đào tạo

Nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự am tường công việc, có chuyên môn giỏi và đạo đức nghề nghiệp, hàng năm, SCTI xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển.

 • Đào tạo hội nhập: Nhân viên mới sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội nhập, giúp hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của SCTI, hiểu rõ được quy định, quy trình, nội quy làm việc và môi trường, văn hóa của SCTI để nhanh chóng nắm bắt và hòa nhập nhanh nhất với công việc và đồng nghiệp. Tổ chức các buổi đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho các giám sát mới.
 • Đào tạo cán bộ quản lý: Đối với các nhân viên có tiềm năng phát triển sẽ được đề cử vào danh sách Câu lạc bộ lãnh đạo tiềm năng, được tham dự các buổi đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức công việc và các kỹ năng khác.
 • Đào tạo nội bộ: Thường xuyên tổ chức đào tạo nội bộ, mời các chuyên gia chuyên ngành giảng dạy kiến thức về nghiệp vụ chuyên sâu cho CBNV. Chú trọng huấn luyện đào tạo nội bộ thực tế, cấp trên đào tạo cho cấp dưới, chuyên viên cấp cao đào tạo cho cấp thấp hơn để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ.
 • Đào tạo các kỹ năng mềm: Chú trọng đến công tác đào tạo các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương thảo, đàm phán…nhằm giúp CBNV tự tin và thành công hơn trong công việc.
 • Đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài: Theo nhu cầu công việc, hàng năm SCTI xem xét cử CBNV tham quan học hỏi kinh nghiệm từ những nước tiên tiến để áp dụng vào công việc thực tế.

6. Phụ cấp và phúc lợi

SCTI xây dựng đầy đủ các phụ cấp, tạo điều kiện để CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ: phụ cấp bữa ăn, phụ cấp điện thoại, phụ cấp công tác, phụ cấp ..

Du lịch: Hàng năm SCTI tổ chức chuyến du lịch, nghỉ mát cho CBNV trong và ngoài nước nhằm tái tạo sức lao động, tạo sự đoàn kết gắn bó trong CBNV.

Khám sức khỏe định kỳ: Mỗi năm 01 lần SCTI tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho CBNV. Chi phí khám sức khỏe do SCTI chi trả.

Các hoạt động thể thao: Hội thao SCTI được tổ chức định kỳ nhằm tạo điều kiện cho CBNV luyện tập thể thao, thi đấu giao lưu giữa các Bộ phận/Phòng/Ban và các đơn vị thành viên.

Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBNV: Tổ chức họp mặt tặng quà cho CBNV vào các dịp Lễ Tết truyền thống; Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6); Quà khuyến khích tinh thần cho các cháu có thành tích tốt trong học tập.