Oceanbank

Ngân hàng TM TNHH Một thành viên Đại Dương (gọi tắt là Oceanbank) cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng đa năng, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và đặc điểm cư dân, kinh tế tại các địa phương. Lĩnh vực ngân hàng bán lẻ là ưu điểm vượt trội của Oceanbank với mạng lưới Chi nhánh/Phòng giao dịch thuận tiện ở các tỉnh, thành phố lớn, sản phẩm dịch vụ đơn giản và khác biệt, có hàm lượng công nghệ cao, chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, thân thiện và không ngừng được nâng cao. Hiện nay, Oceanbank đang nỗ lực thực hiện điện tử hóa các giao dịch khách hàng cá nhân để nâng cao tiện ích và trải nghiệm cho khách hàng.

Trải qua một số biến động lớn, hiện nay toàn thể CBNV Oceanbank nỗ lực thực hiện kế hoạch hàng động “hướng về khách hàng” bằng việc nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin của khách hàng và xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *