NI Capital LLC

NI Capital LLC – Giấy đăng ký số 0107-03-004030 do Cục Pháp vụ Tokyo – Văn phòng Shinagawa cấp, địa chỉ đăng ký tại 27F Tokyo Sankei Bldg., 1-7-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Nhật Bản, đại diện bởi ông Shinichi Ichisughi – Giám đốc điều hành).

Năm 2017, NI Capital LLC và SCTI ký Thỏa thuận đối tác chiến lược, SCTI đóng vai trò là kênh đầu tư gián tiếp của NI Capital LLC tại Việt Nam. Thông qua SCTI, NI Capital LLC đã chuyển vốn và đầu tư phát triển một số dự án đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại NI Capital LLC và SCTI tiếp tục tiến hành các thủ tục để triển khai môt số dự án tại Hà Nội và tìm kiếm có hội mở rộng đầu tư sang các tỉnh thành có tiềm năng tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *