Tầm nhìn & sứ mệnh

  • Tầm nhìn:

Công ty Cổ phần Địa ốc Xây dựng Sài Gòn (SCTI) trở thành thương hiệu mạnh cung ứng các Bất động sản và Dịch vụ bất động sản tốt nhất trên thị trường Việt Nam.

  • Sứ mệnh:

Xây dựng các đô thị, các cộng đồng văn minh.

Mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đồng hành cùng các đối tác.