GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Ngày 15 tháng 01 năm 2009, Công ty Cổ phần Địa ốc Xây dựng và Đầu tư Sài Gòn (SCTI) chính thức được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Công ty TNHH TM DV XD và ĐT Sài Gòn. SCTI hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Năm 2017, SCTI thực hiện cải tổ, tái cơ cấu mạnh mẽ, toàn diện, SCTI và NI Capital LLC (Nhật Bản) ký Thỏa thuận Hợp tác chiến lược, SCTI đóng vai trò là kênh đầu tư gián tiếp của NI Capital LLC tại Việt Nam. Với tiềm lực tài chính, với kinh nghiệm qua gần 10 năm hình thành và phát triển, với sự quyết tâm cố gắng không ngừng, SCTI tin tưởng sẽ là một trong những thương hiệu mạnh cung ứng các Bất động sản và Dịch vụ bất động sản tốt nhất trên thị trường Việt Nam.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

Ông Nhan Ngọc Lê – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Ông Đỗ Quang Nam – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Thành Chiến – Phó Tổng Giám đốc

Bà Lê Thị Ngọc Hà – Giám đốc ban Tài chính Kế toán

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc ban Phát triển Dự án