DNA Vietnam

CÔNG TY TNHH DNA VIETNAM

Đăng ký kinh doanh số 0314049239, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 06 tháng 10 năm 2016. Hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn Bất động sản, Thiết kế – Xây dựng công trình dân dụng, Cổng thông tin Thương mại điện tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *